Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding als lid van Danish Dynamite vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en ondertekend te retourneren.
b. Hiermee gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Bij inschrijving worden uw persoonsgegevens in de administratie van Danish Dynamite opgenomen.
b. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand, waarna het automatisch met 1 maand wordt verlengd.
c. Door aanmelding bij Danish Dynamite verplicht u zich tot het betalen van de maandelijkse contributie. U ontvangt maandelijks / per kwartaal een factuur, deze dient betaald te zijn binnen het op de factuur vermelde betaaltermijn.

Artikel 3: Omzetten, beƫindigen lidmaatschap

a. Omzetten of beƫindigen van uw lidmaatschap dient schrijftelijk (per e-mail) aangegeven te worden.
b. Er dient een opzegtermijn van een volledige maand in acht genomen te worden.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de faciliteiten van Danish Dynamite is geheel voor uw eigen risico.
b. Danish Dynamite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Artikel 5: Huisregels

a. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Danish Dynamite en hier ook naar te handelen.
b. De huisregels van Danish Dynamite kunt u vinden op de muur naast de ingang.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@danishdynamite.nl of bel Tina op 06-52716040.